Novosadski duvački kvintet / Novi Sad Wind Quintet
O udruženju

O udruženju

Udruženje “Novosadski duvački kvintet” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti muzičke umetnosti. Ciljevi Udruženja su: unapređivanje muzičke umetnosti, širenje muzičke kulture, razvoj muzičke pedagogije, uključivanje u svetske trendove muzičkog izvođaštva, osavremenjivanje metodologije instrumentalne nastave, prepoznavanje, razvijanje i podrška mladim talentima u oblasti muzičke umetnosti, promocija umetničke muzike kao osnovne civilizacijske, društvene i kulturne vrednosti Evrope.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) prikuplja i obrađuje naučnu, umetničku i stručnu literaturu u oblasti umetnosti;
2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, koncerte, stručne skupove, savetovanja, seminare, takmičenja i druge oblike edukacije u oblasti muzičke umetnosti;
3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na umetnost i umetničku pedagogiju, u skladu sa zakonom;
4) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti umetnosti za sprovođenje aktivnosti u cilju širenja muzičke kulture;
5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave unapređenjem muzičke umetnosti;
6) povezuje se sa srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu i stupa u srodne saveze udruženja.

Osnivači Udruženja “Novosadski duvački kvintet” su:
Veronika Antunović Marić
Ksenija Mijatović Korom
Nada Mijatović
Mirko Marić

Udruženje “Novosadski duvački kvintet” je osnovano 09. 10. 2012. godine u Novom Sadu, a registrovano je u Agenciji za privredne registre  05. 11. 2012. godine.

Udruženje “Novosadski duvački kvintet”  je učestvovalo na konkursima koje je raspisao Grad Novi Sad  2013. godine, kada je i dobilo sredstva za realizaciju projekta „Promocija nesvakidašnjih koncertnih prostora u Novom Sadu“ u iznosu od 300.000 dinara, kao i 2014. godine kada je udruženje dobilo sredstva u iznosu od 300.000 dinara za realizaciju projekta „Ciklus koncerata 5+1 gratis“. Nakon toga, 2016. godine udruženju su dodeljena sredstva za projekat „Svirati s lakoćom“ u iznosu od 300.000 dinara na konkursu Ministarstva kulture Republike Srbije. Još jedan u nizu konkursa na kojima je udruženje apliciralo je bio konkurs SOKOJ-a 2016. godine, gde su im takođe odobrena sredstva za realizaciju u iznosu od 100.000 dinara. U toku 2017. godine su realizovali projekat „5+5=dektet“, a realizaciju projekta je u okviru konkursa omogućio Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Iznos dobijen na tom konkursu je 400.000 dinara. Godine 2018. udruženje „Novosadski duvački kvintet“ je realizovalo projekat „Festival kamerne muzike“, gde su u okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama obezbeđena sredstva u iznosu od 1.200.000 dinara, dok je Gradsko veće za kulturu Grada Novog Sada obezbedilo sredstva u iznosu od 200.000 dinara. Takođe, 2018. godine je pokrenut projekat „Muzički bonton“ koji za cilj ima popularizaciju klasične muzike kod dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Sredstva za ovaj projekat u iznosu od 400.000 dinara je obezbedila „Fondacija 2021“ i projekat se realizovao u koprodukciji sa Srpskim narodnim pozorištem i Vojvođanskim simfonijskim orkestrom. Godine 2019. udruženje je po drugi put realizovalo projekat „Festival kamerne muzike“, gde su u okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama obezbeđena sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara, dok je Gradsko veće za kulturu Grada Novog Sada obezbedilo sredstva u iznosu od 150.000 dinara. Godine 2020. udruženje je po treći put realizovalo projekat „Festival kamerne muzike“, gde su u okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama obezbeđena sredstva u iznosu od 500.000 dinara, dok je Gradsko veće za kulturu Grada Novog Sada obezbedilo sredstva u iznosu od 200.000 dinara. Još jedan u nizu konkursa na kojima je udruženje apliciralo je bio konkurs SOKOJ-a 2020. godine, gde su im takođe odobrena sredstva za realizaciju u iznosu od 150.000 dinara. Na konkursu Gradskog veća za kulturu Grada Novog Sada su dobili iznos od 100.000 dinara za realizaciju projekta “Novogodišnji koncert kamerne muzike”.Godine 2021. udruženje je po četvrti put realizovalo projekat „Festival kamerne muzike“, gde su u okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama obezbeđena sredstva u iznosu od 300.000 dinara, dok je Gradsko veće za kulturu Grada Novog Sada obezbedilo sredstva u iznosu od 350.000 dinara.

Udruženje “Novosadski duvački kvintet” je 2017. godine izdalo CD pod nazivom “Muzika srpskih kompozitora za duvački kvintet”, a 2021. godine CD pod nazivom „Duvački kvinteti – Vrebalov, Kiralj, Bruči, Vojnović“.

Udruženje “Novosadski duvački kvintet”  organizuje Festival kamerne muzike u Novom Sadu i sarađuje sa udruženjem „Memorijal Isidor Bajić“ iz Novog Sada i udruženjem “Muzička omladina Novog Sada”.

Udruženje „Novosadski duvački kvintet“
Miše Dimitrijevića 62
21000 Novi Sad
Matični broj:  28094892
PIB:  107795953
Račun u banci: 170-30016278000-29  UniCredit Banka
Zastupnik: Veronika Antunović Marić

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube