Koncert, Banja Luka, 11.04.2017.

Koncert, Banja Luka, 11.04.2017.

* Da biste videli fotografije u punoj veličini, kliknite na prvu fotografiju na ovoj stranici.