Koncert, Beograd, 15.04.2018.

Koncert, Beograd, 15.04.2018.

* Da biste videli fotografije u punoj veličini, kliknite na prvu fotografiju na ovoj stranici.

Fotografije: Aleksandar Korom