Koncert br. 2, Novi Sad, ciklus “5+5=dektet”

Koncert br. 2, Novi Sad, ciklus “5+5=dektet”

* Da biste videli fotografije u punoj veličini, kliknite na prvu fotografiju na ovoj stranici.

Fotografije: Aleksandar Korom