Novosadski duvački kvintet / Novi Sad Wind Quintet
Goran Marinković – fagot

Goran Marinković – fagot

Dr um. Goran Marinković je diplomirao na Odseku za duvačke instrumente – fagot i na Odseku za kompoziciju i orkestraciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Poslediplomske studije je završio na Odseku za duvačke instrumente – fagot. Stekao je titulu doktora umetnosti 2013. godine, (oblast kamerna muzika „Profilacija zvuka i interpretativna uloga fagota u kamernim delima srpskih kompozitora 20. i 21. veka“, mentor mr Zorica Ćetković).

Tokom svoje umetničke karijere bio je član i prvi, solo fagotista Beogradske filharmonije i Državnog kamernog orkestra Cyprus State Orchestra. Goran Marinković je prvi, solo fagotista orkestra Camerata Serbica.

Iz delovanja u okviru kamerne muzike izdvajamo: član kamernog ansambla „Beogradski barokni kvartet“, član duvačkog kvinteta „Less Bacchanalles“, „Ansambl za novu muziku“. Trenutno je član ansambla „Gradilište“, član „Beogradskog kamernog seksteta“ i kamernog ansambla „Novosadski duvački kvintet“.

Goran Marinković imao je veliki broj solističkih resitala i koncerata kamerne muzike. Izdvajamo sledeće: samostalni resital, ciklus Susret s umetnikom 2005. godine; serija koncerata – Nacionalna koncertna sezona 2008; resital, galerija Artget KC Beograda 2008; dva koncerta duvačkog seksteta u Zadužbini Ilije M. Kolarca 2009. godine; koncert kamerne muzike Večernja promenada u Zadužbini Ilije M. Kolarca 2010. godine; koncert kamerne muzika za instrumentalni kvintet i septet, sala Beogradske filharmonije 2010. godine; koncert kamerne muzike i izvođenje autorskog dela „Goran Marinković i prijatelji“ 2011. godine; Profilacija zvuka i interpretativna uloga fagota u kamernim delima srpskih kompozitora 20. i 21. veka, koncert u sali Studentskog kulturnog centra 2013. godine; dva koncerta ansambla „Beogradski kamerni sekstet“ u sali SKC-a i sali Beogradske filharmonije 2016. godine.

Kompozicije Gorana Marinkovića izvođene su na Tribinama savremenih kompozitora u Opatiji i Beogradu, na koncerima u okviru BEMUS-a i na brojnim koncertima u zemlji i inostranstvu. Njegova dela izvođena su i u alternativnim prostorima koji afirmišu stvaralaštvo savremenih autora.

Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je u zvanju redovnog profesora na Katedri za kamernu muziku za rad sa duvačkim ansamblima.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube