Koncert, Novi Sad, 11.03.2017.

Koncert, Novi Sad, 11.03.2017.

* Da biste videli fotografije u punoj veličini, kliknite na prvu fotografiju na ovoj stranici.

Fotografije: Aleksandar Korom