Koncert, Novi Sad, 2013.

Koncert, Novi Sad, 2013.

* Da biste videli fotografije u punoj veličini, kliknite na prvu fotografiju na ovoj stranici.

Fotografije: Emir Memedovski