Kristijan Boroš – klarinet

Kristijan Boroš – klarinet

Kristijan Boroš je rođen 1986. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju muzičku školu »Isidor Bajić« završava  u klasi profesora Pete Đure. Godine 2005. upisuje Akademiju umetnosti u Novom Sadu. Osnovne studije završava 2009. a master studije 2010. godine u klasi prof. mr Nikole Srdića. Tokom master studija radio je kao saradnik u nastavi, a od novembra 2011. zaposlen je kao stručni saradnik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. U junu 2013. završava postdiplomske studije u klasi prof. Alojza Brandhofera na Univerzitetu »Mozarteum« u Salcburgu (Austrija).

Tokom školovanja ostvario je zapažene rezultate na takmičenjima i muzičkim festivalima od kojih se izdvajaju Republička takmičenja 2003. i 2005. u Beogradu, kao i takmičenja drvenih duvača u Požarevcu 2004. i 2005. na kojima je osvajao zvanje Lauerata.  Na Prvom međunarodnom takmičenju klarinetista i flautista »Anton Eberst« 2008. godine u Novom Sadu osvaja I nagradu. Na  Međunarodnom takmičenju mladih muzičara »Ohridski biseri« 2011.  osvojio je II nagradu.

Pohađao je majstorske kurseve eminentnih profesora – J. Hlavač (Češka), M. Arinjon (Francuska), M. Bekavac (Slovenija), J. Kotar (Slovenija), Ž. Satmari (Mađarska), B. Kovač (Mađarska), kao i majstorskе kursеve iz kamerne muzike kod profesora Norberta Girlingera (Austrija) i Boštjana Lipovšeka (Slovenija).

Od Univerziteta u Novom Sadu dobija nagradu za postignut uspeh u školskoj 2005/2006, kao i nagradu za Vrhunske rezultate u umetnosti za školsku 2008/2009. godinu. Dobitnik je  stipendije Univerziteta u Ljubljani za letnji semestar školske 2007/2008. godine. Bio je i stipendista Fonda za mlade talente za školsku 2009/2010. godinu.

Pored brojnih solističkih koncerata održanih u zemlji i inostranstvu, ostvario je i zapažene nastupe sa kamernim ansamblima i orkestrima od kojih se posebno ističu: Novosadski duvački kvintet, Hor klarineta Akademije umetnosti, Simfonijski orkestar Akademije umetnosti, Vojvođanski simfonijski orkestar, Beogradska filharmonija, Orkestar Opere Srpskog narodnog pozorišta, Camerata Academica, Orkestar „Orfelin“.

Trenutno je student doktorskih studija iz klarineta na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi Tadeja Keniga.