Otvaranje takmičenja “Anton Eberst”, Novi Sad, 2014.

Otvaranje takmičenja “Anton Eberst”, Novi Sad, 2014.

* Da biste videli fotografije u punoj veličini, kliknite na prvu fotografiju na ovoj stranici.

Fotografije: Miloš Molnar