O udruženju

Udruženje “Novosadski duvački kvintet” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti muzičke umetnosti. Ciljevi Udruženja su: unapređivanje muzičke umetnosti, širenje muzičke kulture, razvoj muzičke pedagogije, uključivanje u svetske trendove muzičkog izvođaštva, osavremenjivanje metodologije instrumentalne nastave, prepoznavanje, razvijanje i podrška mladim talentima u oblasti muzičke umetnosti, promocija umetničke muzike kao osnovne civilizacijske, društvene i kulturne vrednosti Evrope.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) prikuplja i obrađuje naučnu, umetničku i stručnu literaturu u oblasti umetnosti;
2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, koncerte, stručne skupove, savetovanja, seminare, takmičenja i druge oblike edukacije u oblasti muzičke umetnosti;
3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na umetnost i umetničku pedagogiju, u skladu sa zakonom;
4) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti umetnosti za sprovođenje aktivnosti u cilju širenja muzičke kulture;
5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave unapređenjem muzičke umetnosti;
6) povezuje se sa srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu i stupa u srodne saveze udruženja.

Osnivači Udruženja “Novosadski duvački kvintet” su:
Veronika Antunović Marić
Ksenija Mijatović Korom
Nada Mijatović
Mirko Marić

Udruženje “Novosadski duvački kvintet” je osnovano 09. 10. 2012. godine u Novom Sadu, a registrovano je u Agenciji za privredne registre  05. 11. 2012. godine.

Udruženje “Novosadski duvački kvintet”  je učestvovalo na konkursima koje je raspisao Grad Novi Sad  2013. godine, kada je i dobilo sredstva za realizaciju projekta „Promocija nesvakidašnjih koncertnih prostora u Novom Sadu“ u iznosu od 300.000 dinara, kao i 2014. godine kada je udruženje dobilo sredstva u iznosu od 300.000 dinara za realizaciju projekta „Ciklus koncerata 5+1 gratis“. Nakon toga, 2016. godine udruženju su dodeljena sredstva za projekat „Svirati s lakoćom“ u iznosu od 300.000 dinara na konkursu Ministarstva kulture Republike Srbije. Još jedan u nizu konkursa na kojima je udruženje apliciralo je bio konkurs SOKOJ-a 2016. godine, gde su im takođe odobrena sredstva za realizaciju u iznosu od 100.000 dinara. U toku 2017. godine su realizovali projekat „5+5=dektet“, a realizaciju projekta je u okviru konkursa omogućio Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Iznos dobijen na tom konkursu je 400.000 dinara. Godine 2018. udruženje „Novosadski duvački kvintet“ je realizovalo projekat „Festival kamerne muzike“, gde su u okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama obezbeđena sredstva u iznosu od 1.200.000 dinara, dok je Gradsko veće za kulturu Grada Novog Sada obezbedilo sredstva u iznosu od 200.000 dinara. Takođe, 2018. godine je pokrenut projekat „Muzički bonton“ koji za cilj ima popularizaciju klasične muzike kod dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Sredstva za ovaj projekat u iznosu od 400.000 dinara je obezbedila „Fondacija 2021“ i projekat se realizovao u koprodukciji sa Srpskim narodnim pozorištem i Vojvođanskim simfonijskim orkestrom. Godine 2019. udruženje je po drugi put realizovalo projekat „Festival kamerne muzike“, gde su u okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama obezbeđena sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara, dok je Gradsko veće za kulturu Grada Novog Sada obezbedilo sredstva u iznosu od 150.000 dinara.

Udruženje “Novosadski duvački kvintet” je 2017. godine izdalo CD pod nazivom “Muzika srpskih kompozitora za duvački kvintet”.

Udruženje “Novosadski duvački kvintet”  organizuje Festival kamerne muzike u Novom Sadu i sarađuje sa udruženjem „Memorijal Isidor Bajić“ iz Novog Sada i udruženjem “Muzička omladina Novog Sada”.

Udruženje „Novosadski duvački kvintet“
Miše Dimitrijevića 62
21000 Novi Sad
Matični broj:  28094892
PIB:  107795953
Račun u banci: 170-30016278000-29  UniCredit Bank
Zastupnik: Veronika Antunović Marić