NSDK i prijatelji… prvih pet godina, Novi Sad, 2016.

NSDK i prijatelji… prvih pet godina, Novi Sad, 2016.

* Da biste videli fotografije u punoj veličini, kliknite na prvu fotografiju na ovoj stranici.

Fografije: Srđan Doroški