Koncert, Novi Sad, 13.04.2018.

Koncert, Novi Sad, 13.04.2018.

* Da biste videli fotografije u punoj veličini, kliknite na prvu fotografiju na ovoj stranici.

Fotografije: Aleksandar Korom