Koncert ZKV Novi Sad, 07.12.2017.

* da biste videli fotografije u punoj veličini, kliknite na prvu fotografiju na ovoj stranici

fotografije: Aleksandar Korom

Koncert Beograd, 04.11.2017.

* da biste videli fotografije u punoj veličini, kliknite na prvu fotografiju na ovoj stranici

fotografije: Aleksandar Korom

Koncert Beograd, 11.06.2017.

* da biste videli fotografije u punoj veličini, kliknite na prvu fotografiju na ovoj stranici

fotografije: Aleksandar Korom

Fotografije 2017

* da biste videli fotografije u punoj veličini, kliknite na prvu fotografiju na ovoj stranici

Koncert Novi Sad 11.03.2017.

* da biste videli fotografije u punoj veličini, kliknite na prvu fotografiju na ovoj stranici

fotografije: Aleksandar Korom

Koncert Beograd 05.03.2017.

* da biste videli fotografije u punoj veličini, kliknite na prvu fotografiju na ovoj stranici

fotografije: Aleksandar Korom